„სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია“ საზოგადოებრივ კოლეჯ „#ორიენტირსა“ (თბილისი) და „#ამაგთან“ (გორი) აგრძელებს პროფე...


„სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია“ საზოგადოებრივ კოლეჯ „#ორიენტირსა“ (თბილისი) და „#ამაგთან“ (გორი) ერთად პროფესიულ...


სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ ფინალური ღონისძიებით დასრულდა.


მონაწილეებმა წარმოადგინეს თავიანთი სამოქალაქო ჩართულობის პროექტების მ...


15 ოქტომბერს ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის მონაწილეებისთვის ჩატარდა შემაჯამებელი ვორკშოფები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

...


ვაგრძელებთ ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ ფარგლებში სტუდენტების მიერ განხორციელებული სამოქალაქო ჩართულობის პროექტების შედეგების გამოქვეყნებას...