,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა თელავში გაიმართა. შეხვედრაზე მოწვეული იყო ორგანიზაცია ,,კახეთის ხმის...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა თელავში გაიმართა. შეხვედრაზე მოწვეული იყო ნიკოლოზ შარვაშიძე: დემოკრატიის სკოლის...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა თემაზე: ‘’სამოქალაქო საზოგადოება ქმედებაში-გუდ...

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: ‘’დე...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის მონაწილეებისთვის ბათუმში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მოწვეული იყვნენ ირაკლი ყურუა-აჭარის ტ...