,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში თელავში სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორციელება დაიწყო. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორციელება ზუგდიდში დაიწყო. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სა...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ბათუმში სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორციელება დაიწყო. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში სტუდენტთა სამოქმედო პროექტის ,,არა ბავშვთა ძალადობას’’ განხორციელება დაიწყო. აღნიშნულ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში აქტიურად გრძელდება  სამოქმედო პროექტის ,,სტუდენტები ყრუ და სმენადაქვეითებული მოზარდების გასა...