ჟურნალ "CIVICUS"-ის მეცამეტე ნომრის თემა კონსტიტუცია და საკონსტიტუციო მოწყობის საკითხებია.

CIVICUS-ის მორიგი ნომრის თემა ამერიკის შეერთებული შტატები გახლავთ. ავტორები განიხილავენ ამერიკული პოლიტიკური სისტემის თავისებურებებს და აშშ-ის საპრეზიდენტო ინსტიტუტის უნიკალურობას, ჰიპებს, მუსიკალური მიმდინარეობების ჩამოყალიბებას, მიგრაციას, ინგლისური ენის ტრანსფორმაციას, რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, ლიტერატურასა და განათლების სისტემის შესახებ არსებულ მასალებს.

"CIVICUS"-ის მეთერთმეტე ნომერი ღირებულებათა ტრანსფორმაციას ეხება.

ჟურნალ Civicus-ის მე-10 ნომერი რეგიონალურ განვითარებას ეძღვნება. ნომერში ავტორები მოგვითხრობენ რეგიონებში მიღებულ საკუთარ გამოცდილებაზე, იქ არსებულ პრობლემებსა და სიტუაციაზე. ნომერში ასევე შეხვდებით ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონალური განვითარების საკითხის ანალიზს სხვადასხვა პერსპექტივიდან.

Civicus-ის მეცხრე ნომერი მშვიდობაზეა. აქ წაიკითხავთ იოჰან გალტუნგის შეხედულებებს პოზიტიურ და ნეგატიურ მშვიდობაზე, სტატიებს ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველ ქალ ლაურეატზე, ინტერვიუს ნინო ნანიტაშვილთან, გაეცნობით ფოტო-ისტორიას და სხვა საინტერესო მასალებს.