ეკოლოგია და ეკოლოგიასთან დაკავშირებით მოზარდების ცნობიერების ამაღლება დღეისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალურია რეგიონები...

2021 წლის 30 ივნისს ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ქუთაისის უნივერსიტეტში სამოქმედო პროექტების რეგიონული პრეზენტაცია გაიმართა. ღ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდნეტებმა: მარიამ ისპირიანმა, გიორგი თომაშვილმა, ნინო ზ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში 2021 წლის 27 ივნისს თელავში სამოქმედო პროექტების რეგიონული პრეზენტაცია გაიმართა, ღონისძიების დასა...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები: თედო ბიგვავა, ანა აბულაძე, ხა...