ქუთაისის უნივერსიტეტში ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: კითხვარის შედგენის მეთოდოლოგია. შ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის მონაწილეებისთვის zoom პლატფორმის საშუალებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: ‘’წარსულის კვლევა...

ქუთაისის უნივერსიტეტში ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: სამოქალაქო აქტივობები ადმინისტრაც...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის მონაწილე სტუდენტებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: ძალადობის მსხვერპლთა უფლებათა დაცვის მექანიზ...

ზუგდიდში ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის მონაწილეთა მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მოწვეული იყო ანა ცანავა: საინფორმაციო ცენტ...