სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია” იწყებს მონაწილეთა შერჩევას  პროექტისათვის “სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობის...

სამოქალაქო აქტივიზმი არ არის მხოლოდ ქუჩაში გამოსვლა. ის კარგად გააზრებული ადვოკატირების კამპანიაა, რომელიც მოიცავს როგორც ქუჩის აქციებს, ასევე ლობირებას, მედიასთან ურთიერთო...

სამომქალაქო აქტივიზმი არ არის მხოლოდ მოქალაქეთა პროტესტის გამოხატვის ფორმა, არამედ ეს არის კარგად დაგეგმილი მოქმედებათა ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს თანამშრომლობას მედიასთან...

19 მაისს, სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ტრეინინგი “სამოქალაქო საზოგადო...

11-12მაისს, სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით ქუთაისის უნივერსიტეტში გაიმართა ტრეინინგი “სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმე...