ადამიანის უფლებების იდეა, მათი კლასიფიკაცია და დაცვის მექანიზმები, ადვოკატირება სოციალური უფლებების დასაცავად, ეს იმ თემების მოკლე ჩამონათვალია, რომელიც  23-24...

17 მაისს, "ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" მონაწილეებისთვის მორიგი ონლაინსესია გაიმართა. მონაწილეებმა განიხილეს, საქართველოში სამოქალ...

  

სამოქალაქო საზოგადოების იდეა, მისი მახასიათებლები და ფუნქციები. სამოქალაქო აქტივიზმის წარმატების ინდიკატორები და შესაბამისი მაგალითები. ეს არის ის თემები...

 

covid 19- თან ბრძოლის პირობებში აუცილებელი გახდა სახელმწიფოს შემზღუდველი ძალის გაძლიერება, რამაც თავის მხრივ,  წაახალისა დისკუსია ადამიანის უფლებებისა და...

 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია” იწყებს მონაწილეთა შერჩევას  პროექტისათვის “სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობის...