ასოციაციის მისიაა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა; სამოქალაქო განათლების გაძლიერება და ინსტიტუციონალიზაცია; უმაღლესი სასწავლებლების ინოვაციის, მოქმედებისა და განათლების ცენტრად ჩამოყალიბება.
ასოციაცია დასახულ მისიას აქტიური და განათლებული მოქალაქეების განვითარების მხარდაჭერის გზით ასრულებს და თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, ფუნქციონირებს საქართველოს ყველა საუნივერსიტეტო ქალაქში.
ასოციაცია ზრუნავს სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსის შინაარსის, ინტერაქციული სასწავლო მეთოდების და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ასევე სამოქალაქო განათლების ლექტორთა პროფესიულ განვითარებაზე.
საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასა და სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდისთვის ასოციაცია ახორციელებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, ახდენს სამოქალაქო განათლების სფეროში კვლევითი, არასამეწარმეო საგამომცემლო და მთარგმნელობითი საქმიანობის ორგანიზებას.
ახალი ამბები
9 ივლისი, 2020
ქუთაისის უნივერსიტეტში  "სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" მონაწილეთა მორიგი შეხვედრა გაიმართა. სკოლის მონაწილეები შეხვდენენ აკაკი...
5 ივლისი, 2020
სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის პროექტ ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის“, სტუდენტებმა ქუთაისში ონლაინ სივრციდან ღია სივრცეში...
5 ივლისი, 2020
საქართველოში, მოქალაქეთა ძალაუფლებით აღჭურვის გზაზე, ერთ-ერთ რეალურ გამოწვევას რეგიონების გამოცოცხლება, ახალგაზრდების გააქტიურება და რაც მთავარია, ამ...
ბოლო პროექტი

 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან თანამშრომლობით ახორციელებს "ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" პროექტს, რომლის ძირითადი მიზანია აღჭურვოს სტუდენტები ცოდნით და მისცეს მათ მოქალაქისათვის აუცილებელი უნარების განვითარების საშუალება.