16 აპრილს ზუგდიდში, გრიგოლ ხვიტიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა სერიიდან „დიალოგები დემოკრატიაზე“. სამუშაო თემას წარმოადგენდა პირად...

უპირველეს ყოვლისა, გვინდა გამოვხატოთ პატივისცემა სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტისადმი. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია მასთან თანამშრომლობს დღიდან დაარსებისა. აშშ...

5 აპრილს საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო კურსის „დემოკრატია და მოქალაქეობის“ სტუდენტთა სამოქმე...

23 მარტს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართა დისკუსია თემაზე „შრომითი უფლებები საქართველოში“, რომელ...

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია (CELA) იწყებს აბსტრაქტების მიღებას მეორე საერთაშორისო კონფერენციისათვის “სამოქალაქო განათლების მდგომ...