,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები: მირანდა ფიფია, ელენე გამისონი...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: გურანდა ღარიბაშვილი, თამაზ ხალხელ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ტარიელ ხურციძე, ანა ნიქაბაძე, ნანა ბენდელიანი...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში გორში გრძელდება სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორციელება. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ანა თვალავაძე, ანა ურმიშვილი, მარიამ კვეტენაძე და ი...