,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში გორში მორიგი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა თემაზე: ,,დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები საქართ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ბათუმში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მოწვეული იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში თელავში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, ამჯერად შეხვედრის ძირითადი თემა ადამიანის უფლებები იყო....

 

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა თელავში ჩატარდა. პროექტის მონაწილეები შეხვდნენ თელავის მუნიც...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ქუთაისში მორიგი სამუშო შეხვედრა ჩატარდა თემაზე: ,,სამოქალაქო აქტივიზმის არსი’’. შეხვე...