,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ბათუმში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ამჯერად შეხვედრაზე მოწვეული იყო სამოქალაქო აქტივისტი და...

2021 წლის 29 მაისს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა საუნივერსიტეტი კურსის ,,დემოკრატია და მოქალაქეობის’’ ფარგლებში განხორცი...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: ,,საქართველოში უმცირესობათა ინტეგრაციის თავისებურებები...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ზუგდიდში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: რეგიონული მასმედიის მუშაობის პრინციპები. შეხვედ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა ზუგდიდში ჩატარდა, რომელიც მიზნად ისახავდა პროექტის მონაწილეთა ინფორმირება...