,,სამოქალაქო ჩრთულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ნინო გოლიაძემ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ალექსანდრე ბოხუამ, მარი იონანიძემ, დაჩი კობახიძემ, ლანა გვალი...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები: კესო ჩხაპელია, მარიამ ქურსუა,...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ვერიკო მაისურაძე, ანა დედაბრიშვილ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ირმა ჩხეიძე, დანიელ მერებაშვილი, ილიას სახელმწიფო უ...