,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის ფარგლებში გორში მორიგი სამუშაო შეხვედრა შედგა, რომელზეც მოწვეული იყო დიმიტრი გოგიაშვილი- გორის მუნიციპალიტე...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტს ფარგლებში ბათუმის მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე ,,საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც უფლებების დაცვის...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის ფარგლებში თბილისში მორიგი სამუშაო შეხვედრა შედგა, რომელზეც მოწვეული იყო თამარ ამაშუკელი-ხელოვნებათმცოდნე და...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის ფარგლებში გრძელდება სამუშაო შეხვედრების ჩატარება. ამჯერად გორში სამუშაო შეხვედრაზე მოწვეულნი იყვნენ: ანა ჯა...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის ფარგლებში აქტიურად გრძელდება სამუშაო შეხვედრების ჩატარება. ამჯერად თელავის მონაწილეები შეხვდნენ გიორგი თავბ...