21 აპრილს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში კურს „დემოკრატია და მოქალაქეობის“ ფარგლებში, 2016-2017 წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტების მიერ განხორციელე...

ელექტრონული ჟურნალი "CIVICUS" „სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის(CELA)“ ეგიდით ორ თვეში ერთხელ გამოიცემა. ჟურნალში ქვეყნდება სტატიები დემოკრატ...

2017 წლის 29 მარტს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალ «CIVICUS»-ის მე-11 ნომრის პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ტურიზმის დეპარ...

Ներածություն

Ընտրական համակարգի միջազգային ֆոնդը (IFES) և Քաղաքացիական կրթության դասախոսների ասոցիացիան (CELA) ներկայացնում է արաջին ամենամյա մրցանակը գնահատելու և նե...

Seçki Sistemlərinin Beynəlxalq Fondu (IFES) və Vətəndaş Təhsili Lektorlar Asosiyyasiyası (CELA) demokratiya və yaxşı idarə prinsiplərini müdafiə etmək, öz fəaliyyətləri ilə...