,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში გორში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელზეც სტუდენტებმა შეაჯამეს თავიანთი პროექტების მიზნები, განხორც...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის ფარგლებში’’ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: სალომე ფუტკარაძემ, თამთა პაქსაძემ და გიორ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ნიკა ჭიჭინაძემ, სალომე გამისონიამ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში ახალციხეში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელზეც სტუდენტებმა შეაჯამეს თავიანთი პროექტების მიზნები, გა...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: თამარ ჯახუამ, მარიტა ხარშილაძემ და თბილისის სახელმწიფო ს...