16 ნოემბერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის პროექტის - „სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობი...

შავი ზღვის უნივერსიტეტი ოცდამეთერთმეტე უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც დღეს, 115 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე ჩართავს კურსს „დემოკრატია...

სამოქალაქო აქტივიზმი არ არის მხოლოდ ქუჩაში გამოსვლა. ის კარგად გააზრებული ადვოკატირების კამპანიაა, რომელიც მოიცავს როგორც ქუჩის აქციებს, ასევე ლობირებას, მედიასთან ურთიერთო...

სამომქალაქო აქტივიზმი არ არის მხოლოდ მოქალაქეთა პროტესტის გამოხატვის ფორმა, არამედ ეს არის კარგად დაგეგმილი მოქმედებათა ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს თანამშრომლობას მედიასთან...

19 მაისს, სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ტრეინინგი “სამოქალაქო საზოგადო...