,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ირმა ჩხეიძე, დანიელ მერებაშვილი, ილიას სახელმწიფო უ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები: მირანდა ფიფია, ელენე გამისონი...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: გურანდა ღარიბაშვილი, თამაზ ხალხელ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ტარიელ ხურციძე, ანა ნიქაბაძე, ნანა ბენდელიანი...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში გორში გრძელდება სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორციელება. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტ...