"სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" მონაწილეებისთვის ზუგდიდში პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
მომხსენებელმა, არჩილ თოდუამ (საერთაშორისო გამჭვრივალობა-საქართველ...

           

საქართველოს პარლამენტის ფუნქციები, მათი ტრანსფორმაცია, მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები და პროცედურები მათ უზრუნველსაყოფად,...

ადამიანის უფლებების იდეა, მათი კლასიფიკაცია და დაცვის მექანიზმები, ადვოკატირება სოციალური უფლებების დასაცავად, ეს იმ თემების მოკლე ჩამონათვალია, რომელიც  23-24...

17 მაისს, "ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" მონაწილეებისთვის მორიგი ონლაინსესია გაიმართა. მონაწილეებმა განიხილეს, საქართველოში სამოქალ...

  

სამოქალაქო საზოგადოების იდეა, მისი მახასიათებლები და ფუნქციები. სამოქალაქო აქტივიზმის წარმატების ინდიკატორები და შესაბამისი მაგალითები. ეს არის ის თემები...