5 აპრილს საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო კურსის „დემოკრატია და მოქალაქეობის“ სტუდენტთა სამოქმე...

23 მარტს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართა დისკუსია თემაზე „შრომითი უფლებები საქართველოში“, რომელ...

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია (CELA) იწყებს აბსტრაქტების მიღებას მეორე საერთაშორისო კონფერენციისათვის “სამოქალაქო განათლების მდგომ...

6-7 თებერვალს, ბათუმში გაიმართა სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის წევრთა მორიგი რეგიონალური შეხვედრა. ღონისძიება მიზნად ისახავდა ასოციაციის მიერ 2015 წელს განხორციე...

19 დეკემბერს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა III სამეცნიერო კონფერენ...