16 მაისს ქუთაისის უნივერსიტეტში გაიმართა  მორიგი შეხვედრა სერიიდან „დიალოგები დემოკრატიაზე“. სამუშაო თემას წარმოადგენდა „ვიზა ლიბერალიზაცია და მიგრაც...

11 მაისს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ინიციატივით გაიმართა ყოველწლიური მრგვალი მაგიდა სამოქალაქო განათლების სწავლ...

17 აპრილს ზუგდიდში გაიმართა სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის წევრთა მორიგი რეგიონალური შეხვედრა.

ღონისძიება მიზნად ისახავდა სამოქალაქო განათლების სწავ...

16 აპრილს ზუგდიდში, გრიგოლ ხვიტიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა სერიიდან „დიალოგები დემოკრატიაზე“. სამუშაო თემას წარმოადგენდა პირად...

უპირველეს ყოვლისა, გვინდა გამოვხატოთ პატივისცემა სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტისადმი. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია მასთან თანამშრომლობს დღიდან დაარსებისა. აშშ...