სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების პროცესში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგია ახალგაზრდების თანატოლთა განათლების პროცესში ჩართვაა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა 2014 წლის 2...

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოქალაქეთა სამოქალაქო-პოლიტიკურ აქტივობებში ჩართვის ხელშეწყობა ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად შეფასდა, ხოლო პოლიტიკური კულტურის განვითარება საზო...

რა არის ბოროტება? ის თავისთავად არსებულია, თუ მასაც ადამიანის ხელი სჭირდება, რომ განხორციელდეს? შეიძლება თუ არა არსებობდეს რადიკალური ბოროტება? და შესაძლოა თუ არა ბოროტება...

4 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) სტუდენტებისთვის განკუთვნილი სამკითხველო კ...

USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერითა და IFES საქართველო-ს მიერ განხორციელებული პროგრამის „საარჩევნო პროცესების გაძლიერება“ (SEP) ფარგლებში, სამოქალაქო განათლების ლექ...