როგორ წავახალისოთ ახალგაზრდების ჩართულობა სამოქალაქო აქტივობებში, როგორ გავზარდოთ მათი მოტივაცია,  და მეტიც როგორ ვაქციოთ სამოქალაქო აქტივობების შემოქმედებად... ე...

დემოკრატიის არსი, პრინციპები და განვითარების ეტაპები, დემოკრატიის კონსოლიდაციის პერსპექტივები საქართველოში, ადამიანის უფლებები და მისი დაცვის მექანიზმები, ,,კარგი მმარ...

USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და IFES საქართველო-ს მიერ განხორცელებული პროგრამის „საარჩევნო პროცესების გაძლიერება“ (SEP) ფარგლებში, სამოქალაქო განათლები...

USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და IFES საქართველო-ს მიერ განხორცელებული პროგრამის „საარჩევნო პროცესების გაძლიერება“ (SEP) ფარგლებში, სამოქალაქო განათლების ლექტო...

2014 წლის 19 ოქტომბერს საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდმა (IFES) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაატარა სემინარი თემაზე: „მოქალაქ...