რა არის ბოროტება? ის თავისთავად არსებულია, თუ მასაც ადამიანის ხელი სჭირდება, რომ განხორციელდეს? შეიძლება თუ არა არსებობდეს რადიკალური ბოროტება? და შესაძლოა თუ არა ბოროტება...

4 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) სტუდენტებისთვის განკუთვნილი სამკითხველო კ...

USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერითა და IFES საქართველო-ს მიერ განხორციელებული პროგრამის „საარჩევნო პროცესების გაძლიერება“ (SEP) ფარგლებში, სამოქალაქო განათლების ლექ...

როგორ წავახალისოთ ახალგაზრდების ჩართულობა სამოქალაქო აქტივობებში, როგორ გავზარდოთ მათი მოტივაცია,  და მეტიც როგორ ვაქციოთ სამოქალაქო აქტივობების შემოქმედებად... ე...

დემოკრატიის არსი, პრინციპები და განვითარების ეტაპები, დემოკრატიის კონსოლიდაციის პერსპექტივები საქართველოში, ადამიანის უფლებები და მისი დაცვის მექანიზმები, ,,კარგი მმარ...