29 იანვარს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში “სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის” (CELA) მიერ მომზადებული ჟურნალ CIVICUS–ის მეორე...

2015 წლის 28-29 იანვარს, IFES საქართველოს საუნივერსიტეტო კურს „დემოკრატია და მოქალაქეობის“ კურსდამთავრებულმა, რამინ მაჭარაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ჯაკარტაში, ინ...

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია (CELA) აცხადებს აბსტრაქტების მიღებას საერთაშორისო კონფერენციისათვის “მოქალაქეობა და სამოქალაქო განათლება პოსტსოციალის...

29 დეკემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციასა და ზურაბ ჟვანიას სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას შორის ურთიერთ...

2014 წლის 26-27 დეკემბერს, "სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის" წევრებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი თემაზე „ასოციაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, CELA წევრ...