ტრეინინგი "პროექტის დაგეგმვა და მართვა"

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის წევრებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი პროექტის დაგეგმვასა და მართვაში. მონაწილეებს ქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ, როგორც თეორიულ მასალებს, ასევე პრაქტიკულ მაგალითებსაც.

ღონისძიების განხორციელება შესაძლებელი გახდა  ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID-ის) ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის ნდობის გაზრდა საარჩევნო პროცესებისადმი (ITEP-ის) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება IFES-ის მიერ

.