პირველი სამუშაო "სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" მონაწილეებისთვის ზუგდიდში

"სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" მონაწილეებისთვის ზუგდიდში პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
მომხსენებელმა, არჩილ თოდუამ (საერთაშორისო გამჭვრივალობა-საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული წარმომადგენლობის კოორდინატორი) მონაწილეებს გააცნო საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სტრატეგიები და მისი გამოყენება ადვოკატირების დაგეგმვის პროცესში. ასევე, მიმოიხილა, TI მიერ განხორციელებული პროექტები. სტუმარმა სტუდენტებს გაუზიარა გამოცდილება საჭიროებების კვლევის და პრობლემის გადაჭრისას კოალიციების აგების და თანამშრომლობის შესაძლებლობების კუთხით.


ტუდენტებმა თავის მხრივ, მომხსენებელს გააცნეს, მათ მიერ დაგეგმილი პროექტები. განიხილეს მათიძლიერი და სუსტი მხარეები. 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის  პროექტი “სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობის გზით” ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.