აქცია ზღვის სანაპიროსთან

"ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის" მოხალისეებმა მონაწილეობა მიიღეს სანაპირო ზოლის დასუფთავების აქციაში.

აქცია  დაიგეგმა  ბათუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სტუდენტთა  ჯგუფის  მიერ, საგნის "დემოკრატია და  მოქალაქეობის" ფარგლებში.