"CIVICUS" მეოთხე ნომერი სოციალურ მოძრაობებს ეძღვნება. წინამდებარე ნომერში თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ "ჩარტისტულ მოძრაობაზე”. მათ წამოიწყეს ბრძოლა პოლიტიკური უფლებების მოსაპოვებლად, თანაბარი ზომის საარჩევნო ოლქების დასამკვიდრებლად და ქონებრივი ცენზის გასაუქმებლად. ამით მათ თანამედროვე საარჩევნო სისტემებს ჩაუყარეს საფუძველი. აქვე გაეცნობით რუდი დუჩკესა და ჰიპების თავგადასავლებს. ავტორები შეეცდებიან უპასუხონ შემდეგ კითხვებს: საიდან იღებს სათავეს სტუდენტური პროტესტები და რა ფორმით მიმდინარეობდა ის საქართველოს ფარგლებს გარეთ? არის თუ არა აუცილებელი მილიონობით ადამიანის მობილიზება სოციალური მოძრაობის საწარმოებლად? რა სახის სოციალური ბრძოლის სტრატეგიები არსებობს თანამედროვე ეპოქაში?
ნომერში ასევე გაეცნობით 1905 წლის გურიისა და ბახვის მანიფესტის ისტორიას, კინოფილმებს სოციალური მოძრაობების შესახებ.

“CIVICUS”-ის მე-3 ნომრის თემა გამოხატვის თავისუფლებაა - ადამიანის შინაგანი სამყაროს პრეზენტაცია ნებისმიერი გამოხატვის საშუალებით იქნება ეს წიგნი, ფერწერული ტილო, მუსიკალური ნაწარმოები თუ რუპორი. ავტორები ცდილობენ პასუხი გასცენ შემდეგ კითხვებს: სად უნდა გავავლოთ საზღვარი თავისუფლებასა და თმენის ვალდებულებას შორის? რა არის გამოხატვის თავისუფლების უმთავრესი ასპექტი? ლეგიტიმურია თუ არა გამოხატვის ყველა საშუალება? რა არის გამოხატვის თავისუფლების ფასი? როგორ რეგულირდება ეს ყველაფერი სამართლებრივი ჩარჩოებით? როგორ მუშაობდა საბჭოთა ცენზურა და როგორ შეეხო ის იმდროინდელ საქართველოს?
ნომერში ასევე გაეცნობით ინტერნეტ-ცენზურის საინტერესო მაგალითებს და ირანში არსებულ კედლის მხატვრობას, რაც პროტესტის გამოხატვის ერთ-ერთ ფორმად იქცა.

“CIVICUS”-ის მეორე ნომერი შშმ პირებს და მათთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება. ნომერში გაეცნობით სტატიებს, სადაც საუბარია შშმ პირთათვის გარემოს ადაპტირების აუცილებლობაზე. ამ თემაზე იხილავთ როგორც ინტერვიუებს, რეპორტაჟებსადაპორტრეტებს, ისე დღიურის ტიპის ჩანაწერებსა და ამონარიდს რუბენ გალიეგოს წიგნიდან „თეთრით შავზე“. “CIVICUS”-ის რესპონდენტები და ავტორები ცდილობენ პასუხი გასცენ შემდეგ კითხვებს: რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ცვლილებებისთვის? რა გახდის გარემოს უნივერსალურს? რა კეთდება საქართველოში შშმ პირთა პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის ხელშეწყობისთვის?
ნომერში ასევე გაეცნობით შშმ პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნის წარმატებულ მაგალითებს, თავად შშმ პირების გამოცდილებას და არსებული გარემოს შეფასებას.

"CIVICUS”-ის პირველ ნომერში საუბარია მოხალისეობაზე, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთ უმთავრეს ინდიკატორზე. აქ გაეცნობით ადამიანებს, რომელთა სამოქალაქო აქტივობის მიზანი სხვათა ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა იყო. ნომერში განხილულია მოხალისეობის კუთხით საქართველოში არსებული სიტუაცია, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობისთვის გადადგმული პირველი ნაბიჯები და ა.შ. ავტორები ცდილობენ პასუხი გასცენ შემდეგ კითხვებს: რა როლი აქვს მოხალისეობას დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების პროცესში? რა დაბრკოლებებს ხვდება ის? რატომ უნდა გავზომოთ მოხალისეობა? რა არის მისი ეკონომიკური სარგებელი? როგორ შეიძლება ახალგაზრდების გააქტიურება Facebook-ით?
გარდა ამისა, ნომერში წაიკითხავთ ჟურნალის ძირითადი კონცეფციისა და ორგანიზაცია "CELA"-ს საქმიანობის შესახებ.