სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და თმენის ვალდებულებას შორის, რას ირჩევენ გამოხატვის იარაღად კალამს, ფუნჯს თუ რუპორს, რა არის მისი ფასი. ამ ყველაფერს CIVICUS-ის მესამე ნომერში წაიკითხავთ.

"civicus"-ის იანვრის ნომერი მიეძღვნა შშმ პირებს და მათთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამ თემაზე ნომერში იხილავთ როგორც ინტერვიუებსა და რეპორტაჟებს, ასევე პორტრეტებსა და დღიურის ტიპის ჩანაწერებს.

"civicus"-ის პირველი ნომერი ეხება მოხალისეობის თემატიკას საქართველოსა და მსოფლიოში. ნომერში ასევე წაიკითხავთ ჟურნალის კონცეფციისა და ორგანიზაცია "CELA"-ს საქმიანობის შესახებ.