სტრუქტურა

აღმასრულებელი დირექტორი - თამარ ქარაია

 

დირექტორთა საბჭო

ქეთევან მუხიგული

 

კახაბერ ურიადმყოფელი

 

თინათინ ნორაკიძე

 

ლალი ანთიძე 

 

იოსებ გაბარაევი

 

პროექტის ასისტენტი:

ეკა დარბაიძე

 

კომუნიკაციების მენეჯერი:

თინათინ მაღედანი