სტრუქტურა

თამარ ქარაია

აღმასრულებელი დირექტორი

tamar.karaia@cela.ge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კახაბერ ურიადმყოფელი

პროექტების მენეჯერი

დირექტორთა საბჭოს წევრი

kakhamail@gmail.com

ქეთევან მუხიგული

დირექტორთა საბჭოს წევრი

kmukhiguli@cu.edu.ge 

თინათინ ნორაკიძე

დირექტორთა საბჭოს წევრი

tina_norakidze@yahoo.com 

ლალი ანთიძე

დირექტორთა საბჭოს წევრი

antidze_lali@mail.ru  

იოსებ გაბარაევი

დირექტორთა საბჭოს წევრი

s.gabaraevi@gmail.com 

ეკა დარბაიძე

პროექტის ასისტენტი

ekadarbaidze@gmail.com 

თინათინ მაღედანი

კომუნიკაციების მენეჯერი

t.maghedani@gmail.com

        

სალომე ელისაშვილი

სტაჟიორი

elisashvilisalome1996@gmail.com 

 

მარიამ გულიაშვილი

სტაჟიორი

ჟურნალ "CIVICUS"-ის რედაქტორი

guliashvili1122@gmail.com