ასოციაციის მისიაა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა; სამოქალაქო განათლების გაძლიერება და ინსტიტუციონალიზაცია; უმაღლესი სასწავლებლების ინოვაციის, მოქმედებისა და განათლების ცენტრად ჩამოყალიბება.
ასოციაცია დასახულ მისიას აქტიური და განათლებული მოქალაქეების განვითარების მხარდაჭერის გზით ასრულებს და თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, ფუნქციონირებს საქართველოს ყველა საუნივერსიტეტო ქალაქში.
ასოციაცია ზრუნავს სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსის შინაარსის, ინტერაქციული სასწავლო მეთოდების და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ასევე სამოქალაქო განათლების ლექტორთა პროფესიულ განვითარებაზე.
საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასა და სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდისთვის ასოციაცია ახორციელებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, ახდენს სამოქალაქო განათლების სფეროში კვლევითი, არასამეწარმეო საგამომცემლო და მთარგმნელობითი საქმიანობის ორგანიზებას.
ახალი ამბები
19 აპრილი, 2021
,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის მონაწილე სტუდენტებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: ძალადობის მსხვერპლთა...
18 აპრილი, 2021
ზუგდიდში ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის მონაწილეთა მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მოწვეული იყო ანა ცანავა:...
17 აპრილი, 2021
ბათუმში ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის მონაწილეთა სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მოწვეული იყო მალხაზ ჭკადუა ,,...
ბოლო პროექტი

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან თანამშრომლობით ახორციელებს "ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" პროექტს, რომლის ძირითადი მიზანია აღჭურვოს სტუდენტები ცოდნით და მისცეს მათ მოქალაქისათვის აუცილებელი უნარების განვითარების საშუალება.