ასოციაციის მისიაა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა; სამოქალაქო განათლების გაძლიერება და ინსტიტუციონალიზაცია; უმაღლესი სასწავლებლების ინოვაციის, მოქმედებისა და განათლების ცენტრად ჩამოყალიბება.
ასოციაცია დასახულ მისიას აქტიური და განათლებული მოქალაქეების განვითარების მხარდაჭერის გზით ასრულებს და თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, ფუნქციონირებს საქართველოს ყველა საუნივერსიტეტო ქალაქში.
ასოციაცია ზრუნავს სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსის შინაარსის, ინტერაქციული სასწავლო მეთოდების და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ასევე სამოქალაქო განათლების ლექტორთა პროფესიულ განვითარებაზე.
საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასა და სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდისთვის ასოციაცია ახორციელებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, ახდენს სამოქალაქო განათლების სფეროში კვლევითი, არასამეწარმეო საგამომცემლო და მთარგმნელობითი საქმიანობის ორგანიზებას.
ახალი ამბები
14 ივლისი, 2020
2020 წლის   15 ივლისს, ქუთაისის უნივერსიტეტში მოწვეული სტუმრების რიგით მესამე შეხვედრა გაიმართა "სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის...
14 ივლისი, 2020
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას საზოგადოების ძალაუფლებით აღჭურვა წარმოადგენს, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს...
13 ივლისი, 2020
"სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის მონაწილეებისათვის" ზუგდიდში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მონაწილეებს სამოქალაქო აქტივისტი , ქალთა...
ბოლო პროექტი

 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან თანამშრომლობით ახორციელებს "ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის სკოლის" პროექტს, რომლის ძირითადი მიზანია აღჭურვოს სტუდენტები ცოდნით და მისცეს მათ მოქალაქისათვის აუცილებელი უნარების განვითარების საშუალება.