სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა და CELA-ს მდგრადი განვითარების გაძლიერება

პროექტი ხორციელდება „სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის“ (CELA) მიერ. პროექტი მიზნად ისახავს „სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის“ ორგანიზაციული განვითარებისთვის ხელშეწყობას, სამოქალაქო განათლების კურსის გაძლიერებისთვის რიგი ნაბიჯების გადადგმას.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება: ტრენინგი/რეგულარული შეხვედრები CELA-ს წევრებისთვის, სამოქალაქო განათლების კონფერენცია, თემატური საჯარო დისკუსიების სერია, მემორანდუმების გაფორმება პარტნიორ უნივერსიტეტებთან/ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო განათლების მრგვალი მაგიდა, ფოტო-კონკურსი, სამოქალაქო განათლების სამეცნიერო ჟურნალის შექმნა, პერიოდული ჟურნალის გამოცემა სამოქალაქო განათლების საკითხებზე, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, სამოქალაქო განათლების კურსის ფარგლებში მომზადებული საუკეთესო სტუდენტური პროექტების გამოვლენა/პრეზენტაცია, ვიდეო კონფერენცია თბილისისა და რეგიონალური უნივერსიტეტების მონაწილეობით, სამოქალაქო განათლების კურსის სახელმძღვანელოსა და სილაბუსის განახლება, დემოკრატია და მოქალაქეობის საზაფხულო სკოლა, ტრენინგი ასოციაციის ახალი წევრებისთვის, ასოციაციის ვებ-გვერდის განახლება.

პროექტი მიმდინარეობს USAID –ის ფინანსური ხელშიწყობით პროექტ “ნდობის გაზრდა საარჩევნო სისტემებისადმი (ITEP) -ის“ ფარგლებში, რომელიც „საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის (IFES)“ მიერ ხორციელდა.

Project Image: