,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022''-ის ფარგლებში გაერთიანებული ტრენინგი ჩატარდა თბილისის, თელავისა და გორის მონაწილეებისთვის

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ ფარგლებში თბილისის, გორისა და თელავის მონაწილეებისთვის ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი თბილისში, რომელიც მიზნად ისახავდა მონაწილეების ადვოკატირების კამპანიის დაგეგმვისა და სამოქალაქო ჩართულობის პროექტების განსახორციელებლად საჭირო უნარების განვითარებას.

ტრენინგებზე მონაწილეებმა განიხილეს ადვოკატირების კამპანიის არსი, მიზანი, ტიპები, მეთოდები და როლი საზოგადოების განვითარების პროცესში. ყურადღება გამახვილდა ადვოკატირების კამპანიის დროს საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრის მნიშვნელობაზე. ტრენინგი მოიცავდა პრაქტიკულ მაგალითებს, რაც მონაწილეებს დაეხმარათ თეორიული მასალის უკეთ ათვისებაში.

ტრენინგის დასკვნითი დღე დაეთმო პროექტების წერისა და მართვისთვისთვის საჭირო საკითხების განხილვას. მონაწილეებმა ჯგუფური სავარჯიშოების ფარგლებში განიხილეს პროექტების სამუშაო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების ეტაპები.

ამ ტრენინგებით დასრულდა პროექტის პირველი ეტაპი, რომელიც მოიცავდა გაერთიანებული ტრენინგების ჩატარებას პროექტის მონაწილეებისთვის. უკვე დაწყებულია ვორკშოფები, რომელიც ხელს შეუწყობს მონაწილეების ცნობიერების ამაღლებას ადგილობრივ თემში აქტუალური სოციალური საკითხების შესახებ, შემდგომ კი ისინი გადანაწილდებიან ჯგუფებში და თავად განახორციელებენ სამოქალაქო ჩართულობის პროექტებს.

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით.