სამოქალაქო განათლების სტუდენტთა კონფერენცია

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ASfExsoomFs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>