სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობის გზით

 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით განახორციელა პროექტს "სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობის გზით", რომლის მიზანი იყო ახალგაზრდების ჩართულობის წახალისება და თანატოლთა განთლებისა და საკუთარ თემზე ზრუნვის პროცესში ჩართვა.

პროექტით გათვალისწინებული აქქტივობები განხორციელდა თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. პროექტის სამიზნე ჯგუფია აღნიშნულ რეგიონში არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტები.

პროექტის დაწყების თარიღი 1/04/2019

პროექტის დასრულების თარიღი 30/10/2019

 

Project Image: