სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობის გზით

 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს "სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ახალგაზრდების ჩართულობის გზით", რომლის მიზანია ახალგაზრდების ჩართულობის წახალისება და თანატოლთა განთლებისა და საკუთარ თემზე ზრუნვის პროცესში ჩართვა. პროექტი ხორციელდება თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. პროექტის სამიზნე ჯგუფია აღნიშნულ რეგიონში არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტები.

Project Image: