სამეცნიერო კონფერენცია "სამოქალაქო განათლება საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები"