ჟურნალ Civicus-ის მე-10 ნომერი რეგიონალურ განვითარებას ეძღვნება. ნომერში ავტორები მოგვითხრობენ რეგიონებში მიღებულ საკუთარ გამოცდილებაზე, იქ არსებულ პრობლემებსა და სიტუაციაზე. ნომერში ასევე შეხვდებით ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონალური განვითარების საკითხის ანალიზს სხვადასხვა პერსპექტივიდან.