სტუდენტთა სამოქმედო პროექტი თანატოლთა დასაქმების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა კურს- "დემოკრატია და მოქალაქეობის" ფარგლებში, განახორციელეს სამოქმედო პროექტი სტუდენტური დასაქმების შესახებ.

ამ პროექტის ფარგლებში 2014 წლის 30 ივნისს, 19:00 საათზე ტელეკომპანია „ქართული არხის“ ეთერში გავიდა პროექტის ფარგლებში მომზადებული სპეციალური გადაცემა, რომელიც ეძღვნებოდა ზემოთაღნშნულ თემას. 

გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმო ინტერვიუს თსუ-ს კარიერული განვითარების სამსახურის უფროსთან ქ-ნ ხათუნა ცხადაძესთან, სადაც საუბარი იყო შრომის ბაზარზე არსებულ მდგომარეობასა და კარიერული განვითარების სამსახურის დანიშნულებაზე. ხოლო მეორე ბლოკში სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ტელემაყურებელს მიაწოდეს მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია სტუდენტური დასაქმების პრობლემის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ. მათ პრობლემა განიხილეს სახელმწიფო პოლიტიკის, ადამიანთა უფლებებისა და სამოქალქო საზოგადოების ჭრილში. ისაუბრებეს ცვლილებებზე, რომელთა განხორციელებაც აუცილებელია სამივე სფეროში. ასევე ხაზი გაუსვეს დადებით პრეცედენტებსა და მოვლენებს, რომელთა გაგრძლებაც სასურველია სტუდენტების დაუსაქმებლობის პრობლემის გადასაჭრელად.

Project Image: